top of page

"זמנים של משבר" - יחידת הוראה מתוקשבת

ביחידת הוראה מתוקשבת זו נדון ברעיון שלפיו משבר, על הקשיים שבו, טומן בחובו סיכוי לשינוי ולתיקון. נעסוק בהגדרת המושג, בהתמודדות בזמן משבר ובהשלכות של משבר על הפרט והחברה בטווח הקצר ובטווח הארוך
46 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page