top of page
Image by Tyler Nix
sketch stripe

מידע למשתלם

moodle-icon-5_edited.png

כניסה לסביבת מודל

purple browser sketch

כלים למורה המקוון

purple zoom logo

למידה מרחוק

purple bus

אישור השתתפות ונסיעות

purple eye

צפיה בגמולי השתלמות

purple gps sign

הנחיות הגעה לפסג"ה

purple laptop with chekmark

הרשמה לקורסים

purple papaer with rules

כללי השתתפות

כללי השתתפות

כללי השתתפות בקורס

 1. כניסה לפורטל עובדי הוראה + הזדהות אחידה

 2. בחירת פיתוח מקצועי (לשונית עליונה)

 3. לחצו על כניסה למערכת מצפן

 4. תפריט מימין -> רישום -> עמוד בית -> רישום

 5. בחירת שיוך

 6. לשונית שניה המלצות פיתוח מקצועי

 7. במידה וידוע לכן.ם מספר הקורס -> גללו לתחתית העמוד

 8. אתרו את הלינק -> חיפוש קטלוג מלא

 9. הזנת מספר פתרון

 10. בחירה -> חיפוש

 11. כניסה לעגלה + הוספה -> סימון פתרון הלמידה

 12. הרשמה

 13. מסך אישור רישום

 • רישום לסביבות המודל – השנה ההרשמה היא עצמית – נכנסים לסביבת המודל , מגישים בקשת הצטרפות והמרצה מאשר אתכם. הרשמה לסביבת המודל אינה במקום רישום לקורס במערכת (הכוללת תשלום וקבלת אישור רישום בדוא"ל)

 • הנוכחות מדווחת במפגשים סינכרונים על ההשתתפות במפגש ובמפגשים א-סינכרונים על הגשת המטלה. (נוכחות במפגש אסינכרוני יחשב על פי הגשת המטלה במועד הנדרש) חובת השתתפות בקורס הינה 80%.

 • משתלמים זכאים לגמול השתלמות במידה והשתתפו ב – 80% מכלל הקורס, ביצעו את כל המטלות הנדרשות ובכלל זה מטלת הסיום

 • חודש מתום הקורס יש לבדוק בכרטיס האישי באתר מרכז פסג"ה ,שאכן מופיעים ציון ונוכחות. במידה ויש בעיה פנו אלינו מיידית. לא תטופל בעיה שנה לאחר מכן.

 1. גמול ההשתלמות מופיע בפורטל עובדי הוראה – פיתוח מקצועי .

 2. אנו מדווחים בסיום הקורס למשרד החינוך. לאחר שהוא מאושר מופיע גמול ההשתלמות בפורטל עובדי הוראה.

 3. הוא רשום בפורטל על פי מספר פתרון למידה, מספר זה מעודכן באתר המצפן.

 4. נסיעות מגישים בסיום הקורס לגזברות – באמצעות המוסד בו אתם עובדים – לטופס נסיעות

 5. צוות מרכז פסג"ה רחובות מאחל לכל עובדות ועובדי ההוראה, שנה מאתגרת ומוצלחת

גמולי השתלמות

צפייה בגמולי השתלמות

 • הנחיות לצפייה בגמולי השתלמות באתר אוח – משרד החינוך

 • באתר משרד החינוך – אוח  פורטל עובדי הוראה ניתן לצפות בתלושי השכר, בתנאי העסקה ובתהליך הפיתוח המקצועי שלך 

 • רשימת כל הקורסים שנלמדו במהלך שנות העבודה, כולל היקף שעות וציון.

 • מופיעים ב"מרחב פיתוח מקצועי"  תחת הכותרת השתלמויות יש לבצע הזדהות באמצעות קוד וסיסמה, הקבוע לאו"ח ול moodle או באמצעות מספר ת.ז וקבלת קוד. במידה ואין לך עדיין שם וסיסמה יש להתקשר ל 03-9298888. 

 • כדי לוודא קבלת גמול, יש לבדוק באתר הפסג"ה מהו סמל ההשתלמות, הרשום לצד כל קורס שהסתיים.

נסיעות

אישור השתתפות ונסיעות

משתלמים יקרים, מצורפים טפסים לסיום ההשתלמות.

טפסי הנסיעות יש למלא ולהחתים את מנהל/ת בית הספר שלכם.
הגישו לגזברות משרד החינוך את טופס הנסיעות החתום.

נסיעות

 סמל ההשתלמות מופיע לצד שם ההשתלמות בכרטיס האישי שלכם באתר.

מורה

כלים למורה המקוון

"טיפים לזום" | על ידי השחקן תומר הלדשטיין

"לזמזם בגדול" | הוראה ב-zoom  בקורסים רבי משתתפים

bottom of page