top of page
Kitchen Meeting
sketch stripe

מרכז סימולציה

מהי סימולציה בהוראה?

סימולציה בהוראה מאפשרת להתמודד עם מצבי קונפליקט בשדה המקצועי ולקבל החלטות בסביבה נוחה. הסימולציה מסייעת להקנות מיומנויות תקשורת בין אישיות בשלבים השונים של ההתפתחות המקצועית מהכשרת מורים חדשים ועד פיתוח מקצועי של מורים ותיקים וצוותי חינוך. הסימולציה מאפשרת למשתתפים, להתמודד עם מצבים מדמי מציאות, ולבחון אותם פעם נוספת באמצעות דיון ורפלקציה.

הכירו את מרכז הסימולציה החדש בפסג"ה רחובות

במרכז פסג"ה רחובות הוקם מרכז סימולציה חדש. במרכז יתקיימו סדנאות  בהן ישתפו עובדי הוראה אשר ינהלו מצבי קונפליקט מול שחקנים מקצועיים, שהוכשרו לגלם את הנפשות הפועלות בעולמם המקצועי, כגון: תלמידים, הורים ואנשי צוות, על פי סיפורי מקרה, המותאמים  לצרכי הקבוצה.

סדנאות הסימולציה יתקיימו באולפן סימולציה מיוחד, המאפשר צילום של הסימולציות. לאחר ההתנסות בסימולציה יתקיים תחקיר רפלקטיבי מבוסס וידאו.

להזמנת אולפן סימולציה יש לפנות אל – כאן לאפשר כתיבה ב וואצאפ או למייל של הפסג"ה.

bottom of page