top of page
Image by Helena Lopes
sketch stripe

אודות המרכז

מרכז פסגה רחובות בניין
2.png

אודות מרכז פסג"ה רחובות

צוות מרכז פסג"ה רחובות ,האמון על הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה בדרום מחוז מרכז, שמח לעדכנכם בהיערכותו לשנה"ל תשע"ז. בשנת הלימודים הקרובה ,יתקיימו במרכז למעלה מ 350 קורסים בכל שכבות הגיל, המגזרים ובכל תחומי הדעת. למעלה מ-8,000 עובדי הוראה יבואו בשערינו. לקראת  שנה"ל תשע"ז נבנו מודלים ייחודיים לפיתוח מקצועי, תוך שילוב גמישות פדגוגית מירבית הן בקורסים בתוך מרכז פסג"ה והן בבתי הספר במסגרת השתלמויות הבית ספריות.

 

בתצורות השונות לפיתוח מקצועי, אנו מדגימים את פיתוח כושר החשיבה, היצירה והלימוד העצמי של עובדי ההוראה, תוך עידוד צמיחה אישית ומעורבות חברתית. נוסף לכך, אנו מקדמים בבתי הספר תרבות של שילוב טכנולוגיה עדכנית בהוראה וחושפים את הצוותים החינוכיים לפוטנציאל הפדגוגי הגלום בכך. אנו מאמינים בלמידת עמיתים בתצורות שונות (צפיית עמיתים בתוך בתי הספר כחלק מהקורס, בניית יחידות הוראה משותפות, צילום שיעורים וניתוחם ועוד…). בקורסים השונים אנו משלבים חלופות בהערכה , נותנים מענה דיפרנציאלי ומשלבים גיוון רב בדרכי ההוראה. צוות המרכז מאופיין במקצועיות פדגוגית, פתיחות, שקיפות, והוא מוביל, מנחה ומלווה.

 

תהליכים ויוזמות חינוכיות בתחומי הדעת השונים ובגילאים השונים. במהלך שנת הלימודים, נביא בפניכם מידע עדכני ונשמח לשתפכם בנעשה במרכז. אנו מאחלים לכלל עובדי ההוראה שנת לימודים פורייה ומשמעותית !

דבר מנהלת המרכז

קהילה יקרה, 

מרכז פסג"ה הינו מרחב לימודי המעגן בתוכו מגוון רחב של אפשרויות לפיתוח מקצועי ע"י קורסים בבחירה אישית, פיתוח מקצועי בית ספרי שיתופי פעולה עירוניים וליווי והדרכה אישים למתן מענה מיטבי לעו"ה עליהם אנו אמונים לקידום חווית הלמידה.

לאחר שנה וחצי בה התוודענו למציאות שונה, מציאות בה חוסר הוודאות, קצב השינויים, הגמישות המחשבתית והשפעתם על תהליכי ההתפתחות המקצועית, אנו רואים בתפקידנו לפתוח עבורכם צוהר לעולם הקיים והעתידי המתפתח סביבנו דרך עשייה, התנסות, שיתוף והכוונה.  שמנו לנו למטרה לאפשר לכם התפתחות מקצועית מתמדת, לפיכך צוות מרכז פסג"ה לומד ומתחדש במטרה להרחיב ולהטמיע תהליכים של פדגוגיה חדשנית וחינוך פורץ דרך. 

עם כניסתנו למבנה החדש אנו מזמינים אתכם להגיע למרכז פסג"ה ולהנות ממרחבי הלימוד הייחודים הקיימים בו. מרחבים המחברים בין מטרות פדגוגיות וסגנונות למידה שונים המאפשרים למידה פרסונלית, שיתופית, קהילתית תוך שימוש בטכנולוגיות מותאמות. באתר תוכלו לקבל מידע על קורסים, פיתוח תוצרי צוות פסג"ה, מרחבי הלימוד המגוונים ועוד. צוות פסג"ה ואני עומדים לרשותכם ומזמינים אתכם להגיע ולהיפגש לחשיבה משותפת לקידום הצעות ורעיונות להיות שותפים ביחד איתנו בתהליך ההתפתחות המקצועית, האישית והמערכתית. אני רוצה לאחל לכולם שנת לימודים מוצלחת מלווה בעשייה משמעותית, הנאה וסקרנות ללמידה ולחוויות חדשות.

 

בברכה,

פזית שני, מנהלת מרכז הפסג"ה רחובות 

פסגה רחובות חדר כיתה
PISGA (1).png

צוות המרכז

גילה לוי.jpg

גילה לוי

מובילת תחום מגמות חדשניות ותקשוב בחינוך

MAIL_edited.png
לוגו-פסגה-רחובות-סופי-3.png
ציפי ליזרוביץ.jpg

ציפי ליזרוביץ

מובילת תחום החינוך היסודי

MAIL_edited.png
לוגו-פסגה-רחובות-סופי-3.png
ענבר מאור.jpg

ענבר מאור

מעצבת גרפית

MAIL_edited.png
לוגו-פסגה-רחובות-סופי-3.png
רותי שכטמן.jpg

רותי שכטמן

סגנית מנהלת מרכז פסג"ה רחובות

MAIL_edited.png
לוגו-פסגה-רחובות-סופי-3.png
פזית שני.jpg

פזית שני

מנהלת מרכז פסג"ה רחובות

MAIL_edited.png
לוגו-פסגה-רחובות-סופי-3.png
אדוה אוסקר.jpg

אדוה אוסקר

מזכירה

MAIL_edited.png
לוגו-פסגה-רחובות-סופי-3.png
שמעיה אברהם.jpg

שמעיה אברהם

אב הבית

MAIL_edited.png
לוגו-פסגה-רחובות-סופי-3.png
שרית לסט.jpg

שרית לסט

מובילת תחום
פדגוגיה

MAIL_edited.png
לוגו-פסגה-רחובות-סופי-3.png
ורוניקת סטרקוב.jpg

ורוניקה סטרקוב

מובילת מגמות הערכה חינוכית חדשנית

MAIL_edited.png
לוגו-פסגה-רחובות-סופי-3.png
יפעת הררי פלטיאל.jpg

ד"ר יפעת הררי 

מובילת תחום
חינוכי ריגשי

MAIL_edited.png
לוגו-פסגה-רחובות-סופי-3.png
About
Pazit
team

שאלות נפוצות

שאלות
bottom of page