top of page
tuxpi.com.1644762458.jpg
sketch stripe

מרחב פתרונות למידה

Anchor 1

מסגרות פיתוח מקצועי המספקות לעו"ה כלים ומיומנויות הנדרשים להתפתחות מקצועית ואישית, בהתאמה לדרישות המחוזיות, הארציות וצרכי השטח. מגוון פתרונות הלמידה והמודולות המוצעים בפסג”ה והמשולבים במסגרות הבית ספריות, מאפשרים בחירה תוך מתן מענים דיפרנציאלים פרסונאלים ורלוונטים.

לעמוד פתרונות הלמידה, לחצו כאן

bottom of page