top of page

רכזי מתמטיקה - מרכז פסג"ה אריאל

מספר סידורי: 012

נתיב: נתיב הוראה, נתיב מנהיגות קהל יעד: רכזי מתמטיקה בפועל, במחוז מרכז

תחום דעת: מתמטיקה

שם המרצה: מרצים שונים

יום: שלישי

שעה: 16:00

תאריך פתיחה: 15/11/2022

סוג: היברידי

תיאור: הובלת צוותי מתמטיקה - לרכזי מתמטיקה בבתי הספר היסודיים במחוז מרכז. במהלך הקורס נתמקד בהעמקת הידע המתמטי של רכזי המתמטיקה, תתקיים חשיפה של הרכזים למגמות חדשות בחינוך המתמטי בארץ ובעולם ונעסוק בכישורי הנחייה כחלק מהעצמת מנהיגות הביניים הבית ספרית.

חפשו עפ"י מספר סידורי 012


10 צפיות0 תגובות
bottom of page