top of page

רכזי מתמטיקה חדשים - מרכז פסג"ה כפר סבא

מספר סידורי: 018

נתיב: נתיב הוראה, נתיב מנהיגות קהל יעד: הקורס מיועד לרכזי מתמטיקה בפועל, במחוז מרכז, המכהנים בתפקיד זה 1-3 שנים.

תחום דעת: מתמטיקה

שם המרצה: מרצים שונים

יום: ראשון

שעה: 16:00

תאריך פתיחה: 6/11/2022

סוג: היברידי

תיאור: הובלת צוותי מתמטיקה - לרכזי מתמטיקה בבתי הספר היסודיים במחוז מרכז. במהלך הקורס נתמקד בהעמקת הידע המתמטי של רכזי המתמטיקה, תתקיים חשיפה של הרכזים למגמות חדשות בחינוך המתמטי בארץ ובעולם ונעסוק בכישורי הנחייה כחלק מהעצמת מנהיגות הביניים הבית ספרית.

חפשו עפ"י מספר סידורי 018


5 צפיות0 תגובות
bottom of page