top of page

קורס: מגדר בשגרה וחירום

מספר סידורי: 217281

קהל יעד: עובדי הוראה

תחום דעת: כללי

שם המרצה: אורית מילר-פוליאק שלב גילאי: יסודי /על יסודי

שעה: 17:00

תאריך פתיחה: 3/12/2023

סוג: מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים

תיאור:

במסגרת ההשתלמות נבקש לברר עמדות, לבחון את המציאות, לערער על ה"מובן מאליו", לאפשר את ההבנה בדבר הרחבת יכולת הבחירה והפוטנציאל תוך מתן מקום לריבוי אפשרויות אנושיות והתנסות משותפת בפעילויות מתוך רצון להביא להעצמה אישית, לערך עצמי שאינו מתבסס על ההבניות והתפיסות המגדריות המקובלות. ההשתלמות מבקשת להעניק ידע המספר נושאים, תוך התאמה למציאות בה אנו חיים, ידע שניתן לתרגמו ליחידות הוראה פרקטיות שיועברו לתלמידים והתלמידים בביה"ס.

חפשו עפ"י מספר סידורי 217281


16 צפיות0 תגובות
bottom of page