top of page

פיתוח חומרי הוראה ב-Canva

מספר סידורי: 032

נתיב קריירה: נתיב כשירויות

קהל יעד: עובדי הוראה

תחום דעת: אוריינות דיגיטלית

שם המרצה: שגית חדד

יום: שלישי

שעה: 17:00-19:30

תאריך פתיחה: 29.11.2022

סוג: למידה מרחוק

שלב גילאי: רב גילאי

תיאור: לנראות יש משמעות. סביבת למידה נעימה, חומרי הוראה אסתטיים וחדשניים מעודדים מוטיבציה ללמידה. מטרת הקורס היא להכיר את מגוון האפשרויות, העומדות לרשותנו, בפיתוח חומרי הוראה דיגיטליים ומודפסים בסביבת Canva. בקורס נקבל כלים לעיצוב סביבה לימודית, לפיתוח חומרי הוראה לעבודה בכיתה ובמרחב הדיגיטלי, ואפילו, נלמד ליצור סביבת למידה שיתופית מקוונת לעבודה ב-Canva עם תלמידים.

חפשו עפ"י מספר סידורי 032


393 צפיותתגובה 1
bottom of page