top of page

פיתוח זהות בעולם פוסט-מודרני

מספר סידורי:

קהל יעד: עובדי הוראה

תחום דעת: כללי

שם המרצה: שחר צדוק שלב גילאי: רב-גילאי

שעה:16:30

תאריך פתיחה: 2/11/2023

סוג: סינכרוני

תיאור: בעידן של ריבוי זהויות ורב תרבותיות אתגר פיתוח הזהות הופך להיות יותר ויותר מורכב ואתו קשיים רבים המשפיעים על החוסן הרגשי, הבטחון בהאישי ואף הלאומי. קורס זה מבקש להבין את עולם האפשרויות והאתגרים שמעניק לנו העידן הפוסט מודרני הרב תרבותי ומצד שני מבקש להקנות ללומדיו כלים לגיבוי זהות בריאה במציאות משתנה.

חפשו עפ"י מספר סידורי


8 צפיות0 תגובות
bottom of page