top of page

עבודה טיפולית עם ילדים, מתבגרים והורים בגישת ACT

מספר סידורי:

נתיב קריירה: נתיב כשירויות

קהל יעד: לצוות מתי"א במעג"ן

תחום דעת: טיפולי

שם המרצה: עדי הירש

יום: שלישי

שעה: 15:00

תאריך פתיחה: 25/10/2022

סוג: מרחוק

תיאור: תרפיית קבלה ומחויבות (ACT) הנה גישה טיפולית המשתייכת לגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי והשואפת לטפח גמישות פסיכולוגית אצל המטופל כדרך להתמודד עם מגוון רחב של תסמינים ולהגביר את רווחתו הנפשית. קורס זה יעסוק בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של טיפול ACT עם ילדים, מתבגרים והורים, תוך התייחסות לתרומה הייחודית שיש לגישה טיפולית זו עבור גילאים אלה, תוך דגש מיוחד על עבודה עם הורים. הבסיס ללמידה יהיה מודל "משושה הגמישות" של ACT, הכולל 6 תהליכים הפועלים להגברת הגמישות הפסיכולוגית. למודל הקלאסי יתווסף היבט רב מימדי, הלוקח בחשבון את המורכבות של עבודה עם ילדים והורים.


114 צפיות0 תגובות
bottom of page