top of page

ניהול כיתה והעצמת המורה

מספר סידורי:

קהל יעד: עובדי הוראה

תחום דעת: כללי

שם המרצה: אסנת וינר שלב גילאי: רב-גילאי

תאריך פתיחה: 08/11/2023

שעה: 16:00

סוג: פנים אל פנים

תיאור: מיצוי מרבי של הפוטנציאל שיכלול הכישורים של המורה ביישוב מחלוקות וסכסוכים, גיבוש "אני" והתמודדות עם דילמות, רכישת כלים להמשך התפתחות עצמאית, שיפור התקשורת הבין אישית. צמצום נקודות החיכוך עם האחרים, התמודדות יעילה עם מצבים של ביקורת כעסים וקונפליקטים – מצד התלמידים, ההורים וצוות העמיתים למקצוע .

חפשו עפ"י מספר סידורי


19 צפיות0 תגובות
bottom of page