top of page

מענה למחונן ולמצטיין בכיתתו

מספר סידורי: 067

נתיב קריירה: נתיב כשירויות

קהל יעד: מורים כוללים

תחום דעת: נושא רוחב

שם המרצה: שרית שאבי

שלב גילאי: יסודי

יום: ראשון

שעה: 16:00

תאריך פתיחה: 27/11/2022

סוג: למידה מרחוק

היקף: 30 ש'

תיאור: היכרות עם מאפייני המחוננים והמצטיינים, תוך העלאת מודעות למאפייניהם הייחודיים והצורך במתן מענים מותאמים, גם בכיתה ההטרוגנית. הקניית מתודות וכלים מותאמים להוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה ההטרוגנית

חפשו עפ"י מספר סידורי 067


22 צפיות0 תגובות
bottom of page