top of page

קורס: להיות מבוגר משמעותי - מוגנות מינית

מספר סידורי: 217131

קהל יעד: עובדי הוראה

תחום דעת: כללי

שם המרצה: שוש מורשת שלב גילאי: רב גילאי

שעה: 16:30

תאריך פתיחה: 3/12/2023

סוג: מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים

תיאור:

פתרון הלמידה יעסוק באבני הדרך העיקריות בשיח על מיניות בריאה ומניעת פגיעה מינית. מיועד לאנשי צוות הוראה, מורים ומחנכים, המעוניינים להרחיב את יכולותיהם להתמודד באופן פרואקטיבי וראקטיבי עם חינוך ילדים למיניות בריאוה ומניעת פגיעה מינית בעידן של מציאות משתנה הכוללת חשיפה נרחבת למיניות לא מותאמת ולא מוזמנת.

המפגשים יכללו הרצאות וסדנאות אשר יאפשרו הרחבת ידע עם יישומו באופן פרקטי בעבודה מול תלמידים והורים.

חפשו עפ"י מספר סידורי 217131


Comments


bottom of page