top of page

כלים להתמודדות עם תלמידים מאתגרים

מספר סידורי: 002

נתיב קריירה: נתיב כשירויות

קהל יעד: מורים

שם הקורס: כלים להתמודדות עם תלמידים מאתגרים

תחום דעת: כללי

שם המרצה: רונית משולם

יום: חמישי

שעה: 16:00-19:00

תאריך פתיחה: 5.1.23

סוג: למידה מרחוק

שלב גילאי: רב גילאי

תיאור: ייחודה של ההשתלמות שהיא שמה דגש על רווחתו האישית והרחבת המודעות של המורה. המורים עובדים במערכת מורכבת מעצם טבעה שמצריכה התמודדות יומיומית עם לחצים, דילמות, משברים, חילוקי דעות. מחקרים מעידים שפיתוח ושכלול יכולות רגשיות תקשורתיות ומתן כלים להתמודדות יעילה ומיטיבה מסייעת למורים להתבונן ולהתמודד.


חפשו עפ"י מספר סידורי 002


193 צפיות0 תגובות
bottom of page