top of page

כישורים לקישורים - מורה לחיים 2023

מספר סידורי: 019

נתיב קריירה: נתיב כשירויות

קהל יעד: עובדי הוראה

תחום דעת: כללי

שם המרצה: אברהם מלכיאל

יום: שלישי

שעה: 16:30

תאריך פתיחה: 29/11/2022

סוג: למידה מרחוק

שלב גילאי: רב גילאי

תיאור: ניתוח אירוע הוא כלי יעיל לבחינה וללימוד בעיות של ארגונים, בפרט השדה החינוך.

בהשתלמות זו נציע דרכים ומודלים ישומיים להרחיב את מקורות ההשפעה האישיים

המגוונים ליצירת אפשרות תומכת לניהול כתה מיטבי לצד אמצעים נוספים התורמים ליצירת

אקלים חינוכי ומשמעותי בכתה ועם גורמים משמעותיים נוספים במעטפת החינוכית והאישית

של התלמיד. תוצגנה סיטואציות הקשורות בעבודת המורה אותן ננתח, בעיות ודילמות מחיי

בית הספר בהקשרים של מורה, מנהל, מפקח והורים. הנושאים יעלו מן "השדה" של עבודת

החינוך, כמו איוש מחנכים בכתות, בעיות משמעת, ביקור סדיר, תוכניות לימודים, יחסי אנוש

ושיפור האקלים הארגוני - פדגוגי. נדון בסוגיות כגון - חינוך בעידן העכשווי - מהו?, תפיסת

התפקיד, מימוש החזון הבית ספרי ועוד. הדיונים עשויים לקרב בין המורים על אף ההבדלים

בינהם וליצור הרמוניה במערכת החינוך.


חפשו עפ"י מספר סידורי 019


109 צפיות0 תגובות
bottom of page