top of page

חדש! ינואר 2024: פתרונות למידה נוספים יוצאים לדרך

מוזמנים ומוזמנות להירשם ממגוון הקורסים שאנחנו מציעים בחוברת פתרונות הלמידה של חודש ינואר 2024 - מרכז פסג”ה רחובות
122 צפיות0 תגובות
bottom of page