top of page

זום למוח (zoom)

מספר סידורי: 040

נתיב: נתיב כשירויות קהל יעד: עובדי הוראה

תחום דעת: כללי

שם המרצה: ד"ר רן גבע

יום: חמישי

שעה: 16:00

תאריך פתיחה: 24/11/2022

סוג: היברידי

תיאור: הקורס נותן כלים פרקטיים למורים לצמצום פערים במקצועות הליבה, בניית חוסן אישי לילדים המתקשים בלימודים וחיזוק ההיבט הזהותי החברתי הרגשי והערכי. ילדים מתקשים שלא מקבלים מענה מותאם בסופו של דבר מנהלים את האקלים של הכיתה וכאשר אנו נותנים להם פתרון (מאפשרים להם לראות שיש להם סיכוי) האקלים הכיתתי נרגע ומאפשר למידה.

חפשו עפ"י מספר סידורי 040


182 צפיות0 תגובות
bottom of page