top of page

התאמת ההוראה והטיפול לתלמידים המתמודדים עם הפרעות נפשיות

מספר סידורי: 220643

קהל יעד: מומחיות תחום נפשי במתי"א יבנה ובמתי"א במעג"ן ולצוות חינוכי של בית מאזן בלבד

תחום דעת: חנ"מ

שמות המנחים: ד"ר גילי חוטר ישי ואורנה מידן שלב גילאי: רב גילאי

תאריך פתיחה: 20/12/2023

שעה: 18:30

סוג: למידה היברידית

תיאור:

פתרון למידה זה עוסק בהקניית דרכי הוראה וטיפול מותאמות לתלמידים המתמודדים עם הפרעות נפשיות במצבי משבר. במסגרת הקורס נכיר את חזון בריאות הנפש במאה ה-21 (מעבר מגישה רפואית לגישה פסיכו ביו סוציאלית), נכיר מענים חדשניים לאוכלוסיית בני הנוער המתמודדים עם הפרעות נפשיות, ונבחן כיצד ניתן להטמיע מודל זה בדרכי הוראה וטיפול.


חפשו עפ"י מספר סידורי 220643


31 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page