top of page

המפקח ומנהליו(חנ"מ) -רצף, התמדה ותקווה בחינוך המיוחד בזמן שגרת חירום

מספר סידורי: 220439

קהל יעד: מנהלים ומנהלות של המפקחת מירי קינן בלבד

תחום דעת: כללי

שם המרצה: מירי קינן שלב גילאי: רב-גילאי

תאריך פתיחה: 24/12/2023

שעה: 13:00

סוג: מפגשים פנים אל פנים

תיאור:

בשנים האחרונות, נאלצת מערכת החינוך להתמודד עם משברים גלובליים ולאומיים (הקורונה, מלחמת "חברות ברזל"). במסגרת פתרון הלמידה ינתחו המנהלים את ההתנסויות שלהם בהתייחס לקריטריונים של התמודדות ארגונית במצבי משבר תוך התייחסות לייחודיות של מסגרת חינוך מיוחד ומאידך יקבלו כלים להבנה והלתמודדות יעילה במצבים כאלה בהווה וככל שיהיו בעתיד.

חפשו עפ"י מספר סידורי: 220439


9 צפיות0 תגובות
bottom of page