top of page

המסע אל עצמי

מספר סידורי: 001

נתיב: נתיב כשירויות קהל יעד: עובדי הוראה

תחום דעת: כללי

שם המרצה: ניסן ספן

יום: חמישי

שעה: 17:00

תאריך פתיחה: 29/12/2022

סוג: למידה מרחוק

תיאור: הקורס ה"מסע אל עצמי" הינו קורס של יציאה מאזור הנוחות או מהחניה בה שוהה עובד ההוראה (מורה / גננת), תוך הסתכלות פנימית ולמידת תהליך פנימי של העצמה אישית. זאת בכדי לשפר וטייב את עבודת עובד ההוראה ולפתור סוגיות מהיום יום, באמצעות קבלת כלים שיקבלו ויתנסו בקורס. מגיע לעובד ההוראה לקבל כלים גם לעצמו הכולל תהליך למידה אישי ופנימי.

חפשו עפ"י מספר סידורי 001


219 צפיות0 תגובות
bottom of page