top of page

הכלה והשתלבות - הכשרת רכזי הכלה-שנה א'

מספר סידורי: 043

נתיב קריירה: נתיב כשירויות, נתיב מנהיגות

קהל יעד: רכזי הכלה והשתלבות

תחום דעת: הכלה

שם המרצה: נילי שושנה

שלב גילאי: יסודי

יום: רביעי

שעה: 16:00

תאריך פתיחה: 30/11/2022

סוג: היברידי (הרוב מרחוק)

היקף: 60 ש'

תיאור: הקניית עקרונות מנחים להובלת תהליכים ולריכוז תכניות התערבות. הקניית כלים מעשיים, עקרונות עבודה ודרכי התמודדות ו/או התערבות לעבודה בכיתה הטרוגנית. להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום התהליכים הרגשיים, הבין רגשיים ובין אישיים בתהליכי הוראה למידה. פסיכו-פדגוגיה בבית הספר הקניית כלים פורמליים ובלתי פורמליים למיפוי. איתור, הערכה, ועבודה מותאמת ויעילה עם אוכלוסיית התלמידים המתקשים ברמה פרטנית, במערך הכיתתי והבית ספרי.

חפשו עפ"י מספר סידורי 043


24 צפיות0 תגובות
bottom of page