top of page

הוראת קריאה וכתיבה למורי כיתות א'

מספר סידורי: 224352

קהל יעד: מורים מורות לשפה

תחום דעת: שפה

שם המקצוע: עברית

שם המרצה: מילי גלבוע שלב גילאי: יסודי

תאריך פתיחה: 11/1/2024

שעה: 16:30

סוג המפגשים: למידה סינכרונית וא-סינכרונית

תיאור:

מטרת פתרון הלמידה היא לסייע למורים לפתח בקרב תלמידיהם כשירות לשונית נאותה לצרכים שונים: לימודיים חברתיים. רכישת הידע על אודות השפה הכתובה הכרחית לביסוס כשירויות הקשורות לקריאה, להנאה, לטיפוח כשיוריות להבנה ולהפקה של טקסטים דבורים וכתובים בסוגיות שונות, וללימוד דפוסי השיח והמבנים הלשוניים של השפה. קידום השימוש המושכל בכשירויות אלה משמעו יצירת נגישות אל הטקסטים הדבורים והכתובים בתחומי הדעת הנלמדים ולשם תקפוד חברתי (מתוך תכנית ההוראה כיתות א'-ב'משרד החינוך) חפשו עפ"י מספר סידורי 224352


67 צפיות0 תגובות
bottom of page