top of page

הוראת המתמטיקה בכיתות ה'-ו' (גאומטריה)

מספר סידורי: 220912

קהל יעד: מורי מתמטיקה כיתות ה'-ו'

תחום דעת: מתמטיקה

שמות המרצים: ד"ר דורית נריה, ד"ר דליה חן, ד"ר גלית מגרפטה ומיטל ספקטור. שלב גילאי: יסודי

תאריך פתיחה: 24/12/2023

שעה: 16:00

סוג: מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים

תיאור:

מתן כלים לקידום השיח המתמטי בכיתה וטיפוח חשיבה מתמטית על ידי מתן משימות הדורשות חשיבה מסדר גבוה לצד שימוש במספר של אסטרטגיות.

פתרון הלמידה יעסוק בסוגיה: אסטרטגיות הוראה ולמידה, סוגיות עדכניות בהוראת הגאומטריה, מידול בעיות ועוד.

חפשו עפ"י מספר סידורי 220912


49 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page