top of page

הדרכה על הדרכת צוותים, הורים וסטודנטים למטפלים באמנויות

מספר סידורי: 217560

קהל יעד: עובדי הוראה בחנ"מ

תחום דעת: חנ"מ

שם המקצוע: תרפיה בהבעה וביצירה

שם המרצה: נילי קאירי ומירב גראואר שלב גילאי: רב גילאי

תאריך פתיחה: 29/11/2023

שעה: 18:00

סוג: למידה היברידית

תיאור:

פתרון הלמידה פתוח למטפלים שמדריכים סטודנטים, הורים או אנשי צוות חינוכי במתי"א רן, בעלי נסיון טיפולי מעל 5 שנים.

ההשתלמות נועדה לבחון קשרים הדרכתיים עם סטונדטים, אנשי צוות חינוכי ו/או עם הורים (בעזרת תכנים תאורטיים ותכנים הקשורים להתמודדויות בשטח).

בהשתלמות ייעשה שימוש בכלים יצירתיים.בהשתלמות יינתנו כלים שימושיים בהתמודדות עם דילמות מקצועיות וטיפוליות בעבודה במסגרות חינוכיות.

חפשו עפ"י מספר סידורי 217560


צפייה 10 תגובות
bottom of page