top of page

הגן העתידי - שנה א'


מספר סידורי: 030

נתיב: נתיב כשירויות

תחום דעת: נושא רוחב לגני ילדים

שם המרצה: ענבר אשרה

יום : שני

שעה: 16:00

תאריך פתיחה: 21/11/22

סוג: למידה מרחוק

תיאור הקורס: הכרות עם האתגרים והשינויים במאה ה-21 , בירור תפיסה חינוכית אישית לאור האתגרים והשינויים הכרות מעמיקה עם תפיסת "הגן העתידי" גיבוש עקרונות עבודה של הצוות החינוכי בהלימה לתפיסת ה"גן העתידי".


חפשו עפ"י מספר סידורי 030


30 צפיות0 תגובות
bottom of page