top of page

האקלים הכיתתי ומוח - כלים מפתיעים לשיפור האקלים הכיתתי מתוך הבנת הילדים המהווים עבורנו אתגר

מספר סידורי:

קהל יעד: עובדי הוראה

תחום דעת: כללי

שם המרצה: ד"ר רן גבע שלב גילאי: רב-גילאי

שעה: 18:30

תאריך פתיחה: 6/11/2023

סוג: סינכרוני

תיאור: הפתרון מקנה ידע תיאורטי רחב בנושא שונות למידה. אקלים חיובי בכיתה מאפשר פניות ללמידה ומתן מענה דיפרנציאלי התואם את יכולותיו של התלמיד, דבר המהווה חלק העיקרי בשיפור האקלים הכיתתי.

חפשו עפ"י מספר סידורי


14 צפיות0 תגובות
bottom of page