top of page

אמנות ובינתחומיות

מספר סידורי:

קהל יעד: מורים ומורות לאמנות , אנשי טיפול באמנות

תחום דעת: כללי

שם המרצה: נועה גור שלב גילאי: רב-גילאי

תאריך פתיחה: 16/10/2023

שעה: 16:00

סוג: היברידי

תיאור: פתרון הלמידה עוסק בשילוב אומנות ופרקטיקה אמנותית עם מקצועות הנוגעים לשדות ידע אחרים הנלמדים במתכונת עיונית בביה"ס. מדובר במפגשים של אמנות עכשווית עם מקצועות שונים , כל מפגש יוקדש לשדה ידע אחר באופי ולאופן שבו הוא בא לידי ביטוי ביצירות אומנות עכשווית ובעדיה אמנותית .

חפשו עפ"י מספר סידורי


105 צפיות0 תגובות
bottom of page